Cestujeme po Európe

Gymnázium
Školská 2
Dubnica nad Váhom
018 41
+421 903 650 445
marcela.gogolova@gmail.com

Madrid 2016

Naša škola nadviazala priateľstvo so školou podobného typu - I.E.S Antonio Dominguez Ortiz, ktorá sa nachádza priamo v hlavnom meste Španielska v Madride. Iniciatíva vyšla najskôr zo španielskej strany, ktorá mala s takouto formou spolupráce viacročné skúsenosti. Vybrali sme 19 študentov - podľa ich snahy, čo sa týka školských aktivít a v neposlednom rade schopnosti komunikovať v cudzom jazyku, ktorí sa nakontaktovali na španielskych partnerov a vymenili si prvé informácie. Snažili sme sa vytvoriť vekovo a záujmovo príbuzné dvojice. Vo februári sme strávili takmer týždeň v Madride, kde každý účastník býval u svojho španielskeho partnera. Musíme sa veľmi uznanlivo vyjadriť o opatere a starostlivosti, ktorú venovali rodičia partnerov našim študentom. Jedinou položkou, ktorú si naši žiaci hradili, boôa spiatočná letenka do Madridu. Spoločne sme absolvovali návštevu centra Madridu, prezreli si školu, pričom študenti absolvovali s partnermi aj jednu vyučovaciu hodinu a navštívili sme aj nádherné Toledo. Inak mali študenti individuálny program spolu so svojimi španielskymi priateľmi a ich rodičmi.

V apríli sme privítali našich partnerov u nás na Slovensku. Spoločne sme navštívili Bratislavu, Trenčín a zorganizovali priateľský futbalový zápas Madrid-Dubnica nad Váhom. V piatok večer sme zorganizovali spoločnú diskotéku s príznačným názvom Salash Party. Počas víkendu nali študenti individuálny program aj s rodičmi.

Vzhľadom na nadšené ohlasy predpokladáme, že táto družobná aktivita sa na našej škole bude každoročne opakovať. Chceli by sme, aby čo najviac žiakov malo možnosť nadviazať takéto priateľstvo a spoznať Madrid.

 

Fotogaléria: Madrid 2016

Táto fotogaléria je prázdna.