Cestujeme po Európe

Gymnázium
Školská 2
Dubnica nad Váhom
018 41
+421 903 650 445
marcela.gogolova@gmail.com

Poľsko 2015

V rámci programu Erazmus + sme 13.7.-23.7. 2015 stali súčasťou medzinárodnej mládežníckej výmeny pod názvom Dance my life. Cieľom výmeny bolo prepojenie tanca s prvkami neformálneho vzdelávania. Gymnázium reprezentovali Terézia Lukáčová a Petra Porubčanová zo VI. SEXTY a Dominik Kohút z VIII. OKTÁVY. Miestom výmeny bolo poľské prímorské letovisko Pogorzelica, ktorého pridanou hodnotou je piesková pláž - ideálny priestor pre tímové aktivity :-)

                                                         Lucia Košťálová

 

Fotogaléria: Poľsko 2015